Etapa 1

Documentare privind impactul insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor, albinelor și produselor stupului

Etapa 3

Realizarea şi testarea modelelor experimentale pentru sistemele de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer

Cercetare

Studiu documentar privind distribuţia dăunătorilor de sol ai culturilor studiate, situate în Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul ţării și metode de combatere integrată a acestora

Etapa 2

Elaborarea modelelor experimentale pentru sistemele de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer

Etapa 4

Demonstrarea funcţionalităţii modelelor experimentale de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer

Documentare

Studiu documentar, zone de risc pentru suspiciunile de intoxicatie și suspiciuni de intoxicații identificate la albinele din Romania.

ADER 2.2.1 Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer
Proiect finantat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale