I Etapa 1.
Documentare privind impactul insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor, albinelor și produselor stupului și importanţa combaterii integrate a dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer, în contextul interzicerii utilizării insecticidelor neonicotinoide.

Rezultate scontate
Studiu documentar privind distribuţia dăunătorilor de sol ai culturilor studiate, situate în Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul ţării și metode de combatere integrată a acestora; Studiu documentar, zone de risc pentru suspiciunile de intoxicatie și suspiciuni de intoxicații identificate la albinele din Romania.

31 octombrie 2019

I Etapa 2.
Elaborarea modelelor experimentale pentru sistemele de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiţă, porumb, floarea soarelui) şi a procedurilor de lucru pentru determinarea impactului insecticidelor utilizate asupra plantelor, produselor agricole, albinelor şi produselor stupului (polen, miere) în, Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul României.

Rezultate scontate
Modele experimentale funcționale/metode alternative de combatere integrată a dăunătorilor de sol, în contextul interzicerii utilizării insecticidelor neonicotinoide. Monitorizarea stupilor în sezonul activ/ fişe de monitorizare. Impactul insecticidelor utilizate în combatere (neonicotinoide, diamide etc) asupra albinelor şi produselor stupului/ buletine analiză ISO 17 025.
31 octombrie 2020

31 octombrie 2020

I Etapa 3.
Realizarea şi testarea modelelor experimentale pentru sistemele de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiţă, porumb, floarea soarelui) şi a procedurilor de lucru pentru determinarea impactului insecticidelor utilizate asupra plantelor, produselor agricole, albinelor şi produselor stupului (polen, miere) în, Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul Romaniei.

Rezultate scontate
Model experimental/metode alternative de combatere integrată a dăunătorilor de sol, în contextul interzicerii utilizarii insecticidelor neonicotinoide. Monitorizarea reziduurilor de neonicotinoide, diamide etc la culturile de interes melifer situate în sudul României (plante, inflorescenţă, recoltă)- buletine de analiza ISO 17 025 . Impactul insecticidelor aplicate în variantele experimentale (neoni cotinoide, diamide etc) asupra familiilor de albine (puiet şi albine) şi produselor apicole (miere, nectar, polen, păstură) buletine de analiza ISO 17 025-Impactul insecticidelor aplicate în variantele experimentale (neoni cotinoide, diamide etc) asupra familiilor de albine (puiet şi albine) şi produselor apicole (miere, nectar, polen, păstură) buletine de analiza ISO 17 025.
31 octombrie 2021

31 octombrie 2021

I Etapa 4.
Demonstrarea funcţionalităţii modelelor experimentale de combatere integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiţă, porumb, floarea soarelui) şi a procedurilor de lucru pentru determinarea impactului insecticidelor utilizate, asupra plantelor, produselor agricole, albinelor şi produselor stupului (polen, miere) în, Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul Romaniei.

Rezultate scontate
Model funcţional de combatere integrată a dăunătorilor de sol. Procedura de lucru pentru determinarea impactului insecticidelor utilizate, asupra plantelor şi produselor agricole. Monitorizarea reziduurilor de neonicotinoide, diamide etc la culturile de interes melifer situate în cele trei zone studiate (plante, inflorescenţă, recolta)-buletine de analiză ISO 17 025 . Monitorizarea impactului insecticidelor aplicate în variantele experimentale (neonicotinoide, diamide etc) asupra familiilor de albine (puiet și albine) şi produselor apicole (miere, nectar, polen, păstură) buletine de analiză ISO 17 025. 31 octombrie 2022

31 octombrie 2022