Proiectul: 2.2.1./ Faza 2

 • Obiective
 • Activitati
 • Rezultate

Obiectiv general 2:

  Îmbunătățirea calității producției culturilor de câmp, în concordanță cu cerințele pieței şi a consumatorilor, pentru o mai bună competitivitate pe piața internă şi international.

Obiectiv specific 2.2.:

 • Management al culturilor şi sisteme de protecția plantelor pentru minimizarea acumulării de compuşi toxici sau potențial dăunători şi care să favorizeze acumularea de componente cu efecte favorabile asupra sănătății umane.
  Obiectiv fază 2:
 • Elaborarea modelelor experimentale de combatere integrată a dăunătorilor  culturilor de rapiță, porumb și floarea soarelui  situate în cele trei zone.

Activitatea II.1. Elaborarea modelului experimental pentru combaterea integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiță, porumb, floarea -  soarelui) și determinarea impactului insecticidelor utilizate (neonicotinoide, diamide și biologice) asupra plantelor și produselor agricole din Podișul Moldovei, respectiv determinarea reziduurilor în laboratoare acreditate ISO 17 025.

  Activitatea ll.2. Elaborarea modelului experimental pentru combaterea integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiță, porumb, floarea soarelui) și determinarea impactului insecticidelor utilizate (neonicotinoide, diamide și  biologice), asupra plantelor și produselor agricole din zona Dealurilor Subcarpatice, respectiv determinarea reziduurilor în laboratoare acreditate ISO 17 025.

  Activitate II.3. Elaborarea modelului experimental pentru combaterea integrată a dăunătorilor de sol din culturile de interes melifer (rapiță, porumb, floarea soarelui) și determinarea impactului insecticidelor utilizate (neonicotinoide, diamide și biologice),  asupra plantelor și produselor agricole din zona de sud a României, respectiv determinarea reziduurilor în laboratoare acreditate ISO 17 025/ P3, CP

  Activitate  II.4 Cercetări privind identificarea cantitativă şi calitativă a reziduurilor de insecticide utilizate în sistemele de combatere integrată, în cele trei zone de cultura a plantelor de interes melifer,  în sezon apicol activ (aprilie-septembrie)”/P4

  Activitate 0. Managementul proiectului. Diseminarea rezultatelor/CP.

 • Modele experimentale de combatere integrate a dăunătorilor de sol ai culturilor studiate, situate în Podișul Moldovei, Dealurile Subcarpatice şi Sudul ţării și metode de combatere integrată a acestora;
 • Monitorizarea stupilor în sezonul apicol activ 2019-2020;
 • Monitorizarea familiilor de albine din experiment la culesurile de rapiță și floarea - soarelui, în cele trei locații destinate cercetării (fișe de monitorizare);
 • Stabilirea zonelor de risc pentru suspiciunile de intoxicație și suspiciuni de  intoxicații identificate la albinele din Romania.

Variante experimentale

SCDA Secuieni

CULTURA

VARIANTA

Rapita

Martor netratat

Lumiposa (cyantraniliprol)

Royal Flo (tiram)

Porumb

Martor

Insecticid biologic (B.bassiana)

Nuprid Al. (imidacloprid)

Langis (cipermetrin)

Faster Delta (deltametrin)

Mospilan (acetamiprid)

Cruiser (tiametoxam)

Floarea soarelui

Martor

Insecticid biologic (B.bassiana)

Langis (cipermetrin)

Faster Delta(deltametrin)

Mospilan (acetamiprid)

SCDA Piteștii

CULTURA

VARIANTA

Rapita

Martor netratat

Lumiposa (cyantraniliprol)

Porumb

Martor netratat

Nuprid Al. (imidacloprid)

Langis (cipermetrin)

Cruiser (tiametoxam)

Biosem (produs biologic)

Produs biologic (B. bassiana)

Floarea soarelui

Martor netratat

Langis (cipermetrin)

Biosem (produs biologic)

Produs biologic (B. bassiana)

SCDA Fundulea

CULTURA

VARIANTA

Rapita

Martor netratat

Lumiposa (cyantraniliprol)

Porumb

Martor netratat

Insecticid biologic -Beauveria bassiana

Faster Delta (deltametrin)(tratament în vegetație)

Mospilan (acetamiprid) (tratament în vegetatie)

Nuprid (tratament la sămânță)

Cruiser (tratament la sămânță)

Langis (cipermetrin) (tratament la sămânță)

Floarea soarelui

Martor netratat

Faster Delta (deltametrin) (tratament în vegetație)

Mospilan (acetamiprid)  (tratament în vegetație)

Langis (cipermetrin) (tratament la sămânță)

Beauveria bassiana (tratament la sol)

Nr. crt.

Specia

Denumirea populară

Densitatea exp/mp

minim

maxim

media

1

Phyllotreta atra

Puricele mic albastru

11

48

29,5

2

Phyllotreta nemorum

Puricele dungat

7

21

14

3

Phyllotreta nigripes

Puricele negru

1

7

4

4

Psylliodes chrysocephala

Puricele mare al cruciferelor

3

14

8,5

5

Harpalus spp.

Gândacul de pământ

3

9

6,0

6

Ceuthorynchus napi

Gărgărița tulpinilor

1

7

4,0

7

Baris chlorizans

Gărgărița rădăcinilor

1

5

3,0

8

Meligethes aeneus

Gândacul lucios al rapiței

12

51

31,5

9

Sitona lineatus

Gărgărița frunzelor de leguminoase

1

3

2

10

Ceuthorynchus assimillis

Gărgărița semințelor

5

12

8,5

11

Epicometis hirta

Gândacul florilor

1

5

3,0

12

Oulema menalopa

Gândacul bălos

0

2

1,0

13

Vanessa cardui

Omida scaieților

0

5

2,5

14

Athalia rosae

Viespea rapiței

3

12

7,5

15

Eurygaster spp.

Ploșnița cerealelor

0

1

0,5

16

Brevicoryne brassicae

Păduchele cenușiu al cruciferelor

0

5 col

2,5 col

17

Pieris brassicae

Fluturele alb al verzei

0

4

2

Total = 17 specii

 

49

211

129

Rapiță de toamnă la ieșirea din iarnă - S.C.D.A. Pitești
VariantaDozăF % atac

 

Phyllotreta

spp.

 

Psylliodes

chrysocephala

Athalia

rosae

Martor

netratat

1007882
Lumiposa 625 FS

10 ml /125.000

semințe

32ᵒᵒᵒ12ᵒᵒᵒ13ᵒᵒᵒ

 

DL 5%3,9%6,1%6,8%
DL 1%6,9%8,8%10,5%
DL 0,1%16,3%20.9²%24,6%

Nivelul de infestare cu larve de Agriotes spp. la floarea soarelui si porumb ( exp./m²) – 6-04-2020 – înaintea semănatului

Varianta Nr. larve/m² Diferența +-   Semnificație
Amendamente Pl. premergatoare
Neamendamentat Grâu 22,16 Mt
Porumb 19,32 Mt
Amendamentat 3t/ha CaCO3 Grâu 18,46 -3,7 000
Porumb 14,44 -4,88 00

DL5%3,572
DL1%11,627
DL0,1%25,300

Anul agricol 2019-2020 a fost atipic, abaterile termice și hidrice față de mediile multianuale fiind semnificative. Condițiile climatice au influențat mult cercetările în cele trei locații. Astfel,

La SCDA Secuieni, entomofauna dăunătoare culturilor de rapiță a totalizat 17 specii caracterizate ca fiind specifice, polifage și accidentale.  Densitatea speciilor colectate în cultura de rapiță, a fost în medie de 129 exp/mp.

Insecticidul Lumiposa 625 FS a asigurat o bună protecție a plantelor în perioada cuprinsă între germinarea – răsărirea  - formarea rozetei de frunze, împotriva dăunătorilor de sol. Protecția culturilor de rapiță, de la pornirea în vegetație din primăvară și până la recoltate s-a realizat prin aplicarea în vegetație a încă trei tratamente cu insecticide.

Floarea soarelui a fost afectată de AgriotesTanymecus spp și O. sabulosum, frecvența atacului de Agriotes spp, la bob, fiind de 24,7%, de Tanymecus spp 76% și de aprox.8% în cazul speciei  O. sabulosum. Atacul cel mai intens al larvelor genului Agriotes s-a înregistrat la sămânța în curs de răsărire.

În urma interzicerii utilizării neonicotineidelor imidacloprid, clotianidin și tiametoxam pentru tratamentul semințelor, în modelul experimental s-a folosit sămânță tratată cu insecticidul Langis, 2,0l/t sămânță, produsul asigurând  protecția corespunzătoare a boabelor împotriva atacului viermilor sârmă. Cele mai bune rezultate împotriva dăunătorilor de sol s-au înregistrat la varianta Langis 2,0 l/to + Mospilan + Vital 0,1+0,1(tratament în vegetație).

La porumb, plantele au fost afectate de larve ale genului Agriotes spp și de adulții speciei T. dilaticollis.

Atacul produs de viermii sârmă la sămânța în curs de răsărire a fost de 29%, iar la plantă, în zona coletului, în fenofaza de 1- 3 frunze, 12,5%, la martorul netratat. Prin urmare procentul plantelor salvate la 30 de zile de la răsărire, a fost de 58,5% la martorul netratat și cuprins între 61,2% și 95,8% la variantele tratate.

Gradul de atac produs de specia T.dilaticollis, în primăvara anului 2020, a fost foarte ridicat, respectiv 25,49% la martorul netratat și cuprins între 0,99% și 18,13% la variantele tratate.

Cele mai bune rezultate împotriva dăunătorilor de sol s-au înregistrat la variantele tratate cu Nuprid  Al 600 FS- 8,0l/to, urmată de Langis 2,0 l/to + Mospilan + Vital 0,1+0,1(tratament în vegetație).

În zona Dealurilor Subcarpatice, la SCDA Pitești, deficitul de umiditate din sol, în toamna anului 2019 au influențat negativ germinarea semințelor de rapiță, determinând întârzierea răsăririi și creșterii plantelor, dar urmare a temperaturilor ridicate (valori ce au depășit media multianuală) s-au creat condiții favorabile pentru apariția, evoluția și atacul dăunătorilor de sol și plantă (Phyllotreta spp, Psylliodes chrysocephala, Athalia rosae, Pieris brassicae, Plutela xylostella). Insecticidul Lumiposa a asigurat o bună protecție a plantelor, în primele faze de vegetație, față de atacul dăunătorilor de sol și plantă.

Pentru protejarea culturilor de floarea soarelui și porumb de atacul de Agriotes spp, se impune utilizarea unui complex de măsuri și mijloace de protecție, printre acestea, foarte important fiind tratamentul chimic aplicat la sămânță. Sunt frecvente situațiile în care atacul de Agriotes spp. poate produce chiar calamitarea culturilor.

În această zona, rezerva biologică a dăunătorului Agriotes spp. este foarte mare, fiind depășit PED, atât în terenul neamendamentat, cât și în cel amendamentat.

Condițiile climatice înregistrate în luna aprilie la SCDA Pitești au fost mai puțin favorabile atacului de Agriotes spp.la sămănță (urmare a deficitului de umiditate din sol înregistrat în perioada de la semănat până la răsărit) și foarte favorabile atacului la plantule (determinat de precipitațiile înregistrate în perioada mai -iunie) ceea ce a condus la creșterea nivelului de atac la plantule și totodată la prelungirea perioadei de atac peste fenofaza de 4-6 frunze.

Tratamentul aplicat la sămânță în scopul prevenirii și combaterii atacului de Agriotes spp., a avut eficacitate diferențiată, funcție de produsele folosite, cele mai bune eficacități înregistrându-le insecticidele neonicotinoide, urmate de cipermetrin. În cazul celor două produse biologice, eficacitatea a fost foarte scăzută.

În zona de sud a țării, condițiile climatice din toamna anului 2019 au fost foarte favorabile dăunătorilor rapiței. În câmpul experimental de la INCDA Fundulea, s-a înregistrat un atac ridicat al puricilor de pământ (Phyllotreta sp.)  și al larvelor viespii rapiței (A. rosae). În prima decadă a lunii noiembrie s-a înregistrat un atac ridicat al larvelor fluturelui alb al verzei (P. brassicae). În condițiile toamnei anului 2019 tratamentul semințelor de rapiță cu substanța activă cyantraniliprole a asigurat o proteție corespunzătoare plantelor aflate în primele faze de vegetație (BBCH 10-13) de atacul dăunătorilor.

La culturile de porumb și floarea soarelui s-a înregistrat un atac slab al adulților rățișoarei porumbului (T. dilaticollis Gyll), nu au existat diferențe semnificative de producție la variantele experimentale cu porumb și floarea soarelui.

Deosebit de importantă pentru elaborarea unui sistem de combatere integrată cât mai eficace, pentru toate cele trei culturi, este prezența în numar mare a dăunătorilor mai puțin întâlniți până în acest an agricol, ex: Pieris brassicae și Plutella xilostela la rapiță a căror număr a crescut ca urmare a aplicării politicii de înverzire prin cultivarea benzilor cu rapiță și muștar, care sunt atractante nu doar pentru polenizatori, ci și pentru speciile dăunătoare menționate.

Ca urmare a cercetărilor efectuate în acestă etapa s-a constatat prezența în număr foarte mare a adulților de Diabrotica virgifera, atât la SCDA Secuieni, capturați pe capcane galbene, cât și la INCDA Fundulea în capcanele cu feromoni. Este încă un semnal de alarmă pentru evoluția populațiilor speciilor menționate, care trebuie luat în considerare la elaborarea sistemelor de combatere integrată pentru cele trei culturi studiate.

În prezent, din cauza interzicerii utilizării insecticidelor neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) la tratamentul semințelor, România este în situația de a nu avea soluții alternative eficace pentru combaterea dăunătorilor de sol, a căror populații pot depăși cu mult pragurile economice de dăunare, din cauza condițiilor climatice, ajungând până la distrugerea totală a producției.

Întrucât nu sunt finalizate cercetările care să confirme efectul letal al tratamentului semințelor cu insecticide pe baza de neonicotinoide asupra albinelor, în condițiile actuale, punctual pe solele infestate cu Agriotes spp. este oportună autorizarea de urgență a neonicotinoidelor ptr. tratamentul chimic al semințelor la floarea soarelui și porumb, cu respectarea strictă a măsurilor specifice, (aplicare punctuală doar pe solele puternic infestate, deflectoare de pulberi la semănători, semnalizarea solelor tratate, etc.)

Activitatea partenerului ICD Apicultură a realizat prezentarea comparativă a suspiciunilor de intoxicație la albine în sezoanele apicole 2019 și 2020, monitorizarea stupilor în sezonul activ (fişe de monitorizare) și impactul insecticidelor utilizate în combaterea dăunătorilor (neonicotinoide, diamide etc) asupra albinelor şi produselor stupului, prin recoltarea de probe de albine, polen (păstură) și miere și emiterea de buletine de analiză la un laborator acreditat ISO 17025.

Au fost identificate cu suspiciune de intoxicație 18 stupine în 2019, incluzând un număr de 1.582 familii de albine (22,57%) și 10 stupine (2020), incluzând 601 familii de albine (15,41%). Suspiciunile de intoxicație la familiile de albine luate în studiu au fost evaluate şi clasificate după cauze, astfel: intoxicaţie cu hrană toxică 34,07% (2019) și 14,31% (2020), intoxicaţie cu substanţe chimice 59,6% (2019) și 35,10% (2020) și intoxicaţie cu substanțe medicamentoase 6,33 % (2019) și 50,59% (2020).

Monitorizarea din primăvară poate explica efectul unor toxice în doze subletale, care prin acumulare pot afecta sănătatea puietului și respectiv a următoarei generații de albine. Considerăm că cercetările pentru clarificarea efectelor neonicotinoidelor asupra albinelor în România necesită pe mai departe investigații foarte complexe, în special prin studii de caz, în condiții reale de depopulări și mortalități la familiile de albine la culturile vizate, pentru a cuantifica reziduurile în condiții de depopulări și mortalități efective.

Nivelul reziduurilor de pesticide aplicate in combaterea daunatorilor celor 3 culturi studiate s-a determinat intr-un laborator acreditate ISO 17025 (Primoris Bulgaria).

Din analiza tuturor probelor reies următoarele:

 • din totalul de 136 de probe, 52 de probe au fost de sol
 • din cele 52 probe de sol, 39 probe (75%) au avut reziduuri peste limita de cuantificare (11 substanțe active)
 • din cele 39 de probe, 6 probe (11,5%) au avut reziduuri de neonicotinoide (imidacloprid și tiametoxam)
 • 18 probe au provenit de la rapiță
 • din cele 18 probe, 8 probe(44,4%) au conținut reziduuri de pesticide (8 s.a)
 • din cele 8 probe, o singură probă (5,55%) a conținut ciantraniliprol de 550 de ori peste limita de cuantificare.
 • 44 de probe au provenit de la porumb
 • din cele 44 de probe, 13 probe (29,5%) au conținut reziduuri de pesticide (9 s.a)
 • din cele 13 probe, 5 probe(38,4%) au conținut reziduuri de imidacloprid și tiametoxam peste limita de cuantificare
 • 22 probe au provenit de la floarea soarelui
 • din cele 22 de probe, 12 probe(54,5%) au conținut pesticide
 • din cele 12 probe, una singura(plantă) a conținut acetamiprid

Ca urmare, este evident că rezultatele demonstrează faptul că în florile culturilor melifere nu s-au identificat reziduuri ale insecticidelor neonicotinoide aplicate la samanta.